Zawieranie umów cywilno-prawnych jest czynnością prawną, której zastosowanie możemy dostrzec nie tylko w szeroko rozumianej działalności gospodarczej, ale także w wielu aspektach życia codziennego. Umowa zawarta z placówką bankową, operatorem sieci komórkowej czy dostawcą mediów – każda z nich ma charakter cywilno-prawny i zobowiązuje obie strony do wypełnienia pewnych zobowiązań, na które wcześniej złożyły zgodne oświadczenie woli. 

Skoro zawieranie umów jest czynnością stanowiącą integralną część codziennego życia społecznego, warto zwrócić szczególną uwagę na to, aby uniknąć pewnych błędów pojawiających się podczas ich podpisywania. Na co w takim razie powinniśmy zwracać szczególną uwagę, by uchronić się przed problemami?

umowa podpis
Na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy cywilno-prawnej?

Czytać, czytać i jeszcze raz czytać

Umowy cywilno-prawne powinny być zawsze dokładnie i uważnie czytane i podpisywane wtedy, gdy każdy umieszczony w nich zapis jest dla nas zrozumiały. Na przeczytanie dokumentów powinniśmy dostać tyle czasu, ile potrzebujemy. Nie warto ulegać presji otoczenia; długa kolejka petentów, koniec urzędowania placówki, z którą zawieramy umowę, czy inne tego rodzaju przesłanki nie zwalniają nas z obowiązku czytania dokumentów. 

„To standardowa umowa, proszę tylko sprawdzić swoje dane i podpisać”, „Przedstawiłem już wszystkie warunki, tutaj nie ma nic więcej poza tym, co powiedziałem”, „Wszystko już omówiliśmy, niech Pan podpisze, a przeczyta Pan w domu” – na szczęście z tego rodzaju stwierdzeniami spotykamy się coraz rzadziej, jednak wciąż się zdarzają. Niezależnie od tego, co zostało powiedziane, to właśnie na zapisane w umowie punkty wyrażamy zgodę. Dlatego nawet długie rozmowy nie powinny skutkować rezygnacją z czytania dokumentu, na którym złożymy swój podpis. 

Kiedy warto udać się po poradę do adwokata?

Czego jeszcze unikać przy podpisywaniu umów? Przede wszystkim niejasności. Nawet jeśli przeczytamy dokument może okazać się, że jakiś punkt wzbudzi nasz niepokój. Wtedy koniecznie dopytajmy – nierozumienie zapisów nie zwalnia nas z ich przestrzegania. Jeśli nie uzyskamy jasnej i rzetelnej odpowiedzi zawsze możemy udać się do adwokata. Doradzi on, w jaki sposób można zapisać postanowienia umowy w taki sposób, by nie budziły wątpliwości co do interpretacji na etapie wykonywania umowy oraz zweryfikuje, czy to, co zapisane w umowie dokładnie odpowiada temu, co zostało uzgodnione pomiędzy stronami. 

Porada prawna może okazać się pomocna także po zawarciu umowy. Dotyczy to między innymi sytuacji, kiedy chcemy rozwiązać umowę, ale z jakichś przyczyn mamy z tym problem – np. dlatego, że druga strona z nieuzasadnionej przyczyny się na to nie zgadza. Adwokat, o ile będzie to możliwe, przedstawi możliwości, które pozwolą na rozwiązanie problemów bez wchodzenia na drogę sądową. W tym celu konieczna jest jednak konsultacja.


Szukaj adwokata