Opracowanie regulaminu sklepu internetowego nie jest proste. Trzeba się przy tym wystrzegać niedozwolonych klauzul.

Osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą i zająć się handlem internetowym muszą sprostać szczególnym wymogom, jakie stawia przed nimi prawo. Porada adwokata może okazać się niezbędna, by zapobiec błędom, które w przyszłości mogą sporo kosztować. Szczególnie ważna jest kwestia, jak prawidłowo skonstruować regulamin sklepu internetowego.

Do popularnych form handlu elektronicznego, czyli e-handlu (z ang. e-commerce) należą portale aukcyjne, serwisy ogłoszeniowe i sklepy internetowe. Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest stworzenie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (i w przypadku świadczenia usług spełniającego warunki określone w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) – najlepiej takiego, który będzie zrozumiały dla czytelnika i jednocześnie odpowiednio zabezpieczy interesy firmy.

przygotowanie regulaminu sklepu internetowego
Przygotowanie regulaminu to niezbędny krok podczas tworzenia sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego będzie zatem precyzyjnie określał m.in.:

  • Kwestie odstąpienia od umowy i zwrotu towarów (np. to, ile czasu ma klient na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, jakie warunki musi spełnić),
  • Jak dokładnie wygląda procedura reklamacyjna,
  • Jaka jest odpowiedzialność sprzedającego w kwestii doręczenia przesyłki,
  • Wytyczne RODO, czyli zakres przetwarzania danych osobowych klienta,
  • Inne kluczowe informacje wymagane przez ustawy.

Klauzule i informacje w internetowych regulaminach

Jednym z największych wyzwań, jakie wiążą się z tworzeniem regulaminu sklepu internetowego, jest dostosowanie go do wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (tj. UOKiK). W tym celu dobrze jest zapoznać się z brzmieniem art. 3853 Kodeksu cywilnego. Warto też zapoznać się z przykładowym rejestrem klauzul niedozwolonych, opracowanym przez UOKiK. W rejestrze Urzędu figuruje wiele setek klauzul niedozwolonych – tj. zapisów, których w regulaminie umieszczać nie wolno, mimo że dla niektórych przedsiębiorców mogą się one wydawać zgodne z logiką i zdrowym rozsądkiem.

Przykładem może być klauzula „Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem”, którą pod koniec 2018 r. oficjalnie uznano za niedozwoloną. To tylko jedno z wyłączeń, a jest ich znacznie więcej. To wszystko sprawia, że nietrudno jest popełnić błąd w konstruowaniu regulaminu, a to z kolei może skutkować dotkliwymi karami finansowymi.

Regulamin sklepu internetowego jest punktem wyjścia do umowy zawieranej pomiędzy firmą a klientem. To w nim sprzedawca podaje szereg informacji, do udostępnienia których obliguje go prawo. Już sam fakt zawierania umów z klientami na odległość, zobowiązuje przedsiębiorcę do udostępnienia dodatkowych informacji, m.in. swoich danych identyfikujących, adresu przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonu lub faksu (jeżeli są dostępne), pod którymi konsument może skontaktować się z przedsiębiorcą czy sposobie i terminie zapłaty. Niezwykle istotne z perspektywy przedsiębiorcy jest również poinformowanie konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

Przygotowując taki dokument, nie należy stosować uproszczeń i nie korzystać z darmowych, dostępnych w internecie szablonów. Zamiast tego warto postawić na pomoc specjalisty w dziedzinie prawa.

Praktyczna pomoc adwokata

Adwokat doradzi, jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy w regulaminie i pomoże napisać go zgodnie z prawem. Ekspert w dziedzinie prawa poinformuje też o wszystkich wymogach prawnych dotyczących sprzedaży internetowej i pomoże przedsiębiorcy je spełnić.


Szukaj adwokata