Głównym celem prawa ochrony konkurencji jest ochrona przedsiębiorców działających na wolnym rynku. Firmy są stale narażone na różnego rodzaju zagrożenia – na przykład ze strony innych podmiotów, które nadużywają swojej pozycji rynkowej. Dlatego osoby zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej powinny znać swoje prawa, by wiedzieć, kiedy i jak należy bronić swoich interesów. W tym może pomóc adwokat, który nie tylko wskaże istotne dla działalności przedsiębiorcy przepisy, ale pomoże je zinterpretować i wdrożyć. 

Kancelaria adwokacka, której zakres specjalizacji obejmuje prawo ochrony konkurencji, ma za zadanie przede wszystkim udzielić wsparcia i zabezpieczyć podmioty gospodarcze przed różnego rodzaju nadużyciami rynkowymi. Wizyta u adwokata pomoże uzyskać odpowiedź na tak ważne dla przedsiębiorcy pytania, jak np.:

  • Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji i czy dopuszczono się go względem mnie?
  • Czy moja wolność gospodarcza została ograniczona przez działalność innych podmiotów?
  • Jak mam prowadzić biznes, aby samemu nie naruszać wolności gospodarczej innych uczestników rynku?
  • Czy i jak muszę ustawić systemy dystrybucji, aby były zgodne z regułami antymonopolowymi?

Choć Internet dostarcza podstawowych informacji prawnych, to ich interpretacja w odniesieniu do konkretnej sytuacji bywa już o wiele trudniejsza. Powinni o tym pamiętać szczególnie ci przedsiębiorcy, którzy prowadząc biznes nie chcą narazić się na dotkliwe kary finansowe ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

prawnik
Adwokat służy pomocą w wielu aspektach prowadzenia działalności, także w zakresie prawa ochrony konkurencji

Czyny nieuczciwej konkurencji a wsparcie adwokata

Wizyta w kancelarii jest zasadna między innymi w sytuacji stosowania oznaczenia towarów i usług, które mogą wprowadzać w błąd, są fałszywe lub oszukańcze. Pomoc prawnika może być bezcenna w przypadkach, w których doszło do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, a także gdy w grę wchodzi naśladowanie produktów, stosowanie nieuczciwej lub zakazanej reklamy, utrudnianie dostępu do rynku czy pomawianie. Każda z tych czynności nosi znamiona nieuczciwej konkurencji i wymaga podjęcia stosownych kroków prawnych.

Właściwym organem administracji rządowej, który zajmuje się tego typu sprawami, jest UOKiK i to do niego przedsiębiorca powinien zgłaszać przypadki naruszenia prawa. Rolą adwokata jest wtedy reprezentowanie klienta przed tym organem, a także – jeśli zaistnieje taka konieczność – przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalista w dziedzinie prawa często jest dla przedsiębiorców osobą pierwszego kontaktu, która doradzi, jak należy pokierować sprawą, jakie dokumenty i dowody przygotować oraz na jakie przepisy się powołać, aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania pomyślnego dla klienta zakończenia sprawy.

Rozwój zgodny z prawem

Konsultacja z adwokatem w wielu przypadkach będzie też niezbędnym elementem zakładania i rozwoju biznesu – przedsiębiorca może bowiem nie działając w złej wierze, dopuścić się naruszenia przepisów dotyczących ochrony konkurencji tylko dlatego, że w niewystarczającym stopniu zbadał obowiązujące go prawo. To może niestety nie tylko narazić go na wysokie kary, ale też na utratę zaufania klientów i w efekcie wykluczenie z rynku. Audyt prawny minimalizuje ryzyko popełnienia błędów i daje gwarancję, że biznes jest prowadzony zgodnie z wymogami określanymi przez właściwe regulacje prawne.


Szukaj adwokata