Istnieją dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. W największym uproszczeniu w leasingu finansowym przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych biorącego w leasing (czyli twoich), a po spłacie ostatniej raty uiszczanej za przedmiot, staje się on automatycznie twoją własnością. W leasingu operacyjnym masz możliwość wykupu samochodu po zakończeniu spłaty rat i umowy (ale nie musisz tego robić). W praktyce leasing operacyjny samochodów jest najczęstszy, skupimy się więc na nim.

Samochód na własność czy nowe auto w leasing?

Podpisując umowę leasingu, zastanów się, czy chcesz jeździć tym konkretnym samochodem również po zakończeniu leasingu. Jeśli tak, rozważ umowę z wyższą wpłatą początkową i ratami. Przy wpisanej w umowie opcji wykupu, możesz nabyć auto nawet za 1% jego wartości początkowej. Możesz też je potem samodzielnie sprzedać po dowolnej cenie (ale pamiętaj, że ewentualnym właścicielem auta stajesz się dopiero po zakończeniu umowy leasingu).

Jeśli chcesz jedynie użytkować auto, a potem np. wziąć w leasing nowe, rozważ niską wpłatę i raty wraz z wysoką wartością końcową wykupu (z której nie musisz korzystać). Im wyższa wpłata początkowa, tym zwykle mniejsza suma opłat leasingowych i na odwrót.

Czytaj drobny druczek

Pamiętaj, że wszystkie najważniejsze informacje dotyczące leasingu znajdują się w OWUL – Ogólnych Warunków Umowy Leasingu. To „ściągawka”, która określa kwestie m.in.:

  • postępowania w razie wypadku,
  • procedury likwidacji szkody,
  • uiszczania opłat (w tym zmiany rat leasingowych w przypadku zmian wysokości WIBOR),
  • opóźnień w płatnościach (co może nawet przy jednorazowym opóźnieniu doprowadzić do rozwiązania umowy leasingu),
  • ubezpieczenia OC I AC (które jest również obowiązkowe).

Ubezpieczenie

Czasami firmy zastrzegają sobie wyłączną możliwość wyboru ubezpieczyciela, co może wpływać także na koszt ubezpieczenia. Sprawdź, co dzieje się w przypadku takich zdarzeń jak na przykład wypadek. Czy suma ubezpieczenia pokrywa wysokość szkody? Pamiętaj, że finansujący jest właścicielem samochodu i w razie wypadku to jemu wypłacane jest ubezpieczenie. W szczególnych sytuacjach (jak całkowite zniszczenie czy kradzież) może się zdarzyć, że trzeba będzie płacić raty leasingowe mimo braku samochodu. Odpowiednia umowa ubezpieczenia może zabezpieczyć pokrycie całej szkody, dlatego zarówno zapisy OWUL, jak i ubezpieczenia warto skonsultować z adwokatem. Adwokat może też pomóc w negocjacjach przy umowie. Zwróci uwagę na praktyczne aspekty OWUL, które wydają się niezrozumiałe, może też wskazać, czego powinniśmy unikać przy podpisywaniu podobnych umów.

podpisywanie umowy
Na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy leasingu?

Tabele opłat dodatkowych

Zwróć również uwagę na tabelę opłat dodatkowych. W trakcie trwania leasingu naliczane są opłaty za wiele czynności, w tym np. za rejestrację pojazdu, zmianę harmonogramu spłaty rat, możliwość używania samochodu przez osobę trzecią albo za udzielenie informacji o korzystającym na wniosek organów ścigania – czyli w praktyce najczęściej za przekazanie naszych danych służbom, gdy fotoradar „zrobi nam zdjęcie”. W niektórych firmach w/w opłaty mogą być bardzo wysokie. Warto je sprawdzić i porównać, bo wpływa to również na wysokość leasingu.


Szukaj adwokata