Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej kilka lat temu zostały mocno zliberalizowane. Oznacza to, że wymagania wobec potencjalnego bankruta są mniej rygorystyczne niż kiedyś i stąd od początku 2015 roku (moment zmiany prawa upadłościowego) obserwujemy rosnącą liczbę ogłoszeń upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka osoby fizycznej prowadzi do jej całkowitego oddłużenia. W praktyce oznacza to dla bankruta ponowny start – na drodze postępowania upadłościowego traci swój majątek (np. mieszkanie), lecz jego wierzytelności zostają zaspokojone. Od teraz jest osobą bez długów i nie musi żyć w strachu przed kolejną wizytą komornika.

Dlatego właśnie osoby poważnie zadłużone, które nie widzą realnej szansy na wyjście z pętli, w jakiej utkwiły lata temu, lub szacują, że zajęłoby to im kolejne, długie lata, biorą pod uwagę ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przepisy prawa przewidują, że aby mogła zostać ogłoszona upadłość konsumencka, muszą być spełnione określone warunki – w tym, że do zadłużenia konsumenta nie doszło w wyniku jego celowych działań lub rażących zaniedbań.

Upadłość konsumencka a pomoc adwokata

Oczywiście jest tu pewne pole do interpretacji, a ostateczna decyzja należy do sądu. Stąd też wiele zadłużonych osób waha się przed decyzją o postępowaniu upadłościowym w obawie o odrzucenie wniosku. Skorzystanie z pomocy adwokata zwiększa szanse na sukces w takiej sprawie.

  • Adwokat doradzi czy i kiedy można ogłosić upadłość konsumencką,
  • Przeanalizuje dokumentację potrzebną do ogłoszenia upadłości, ewentualnie zasugeruje zgromadzenie większej ilości dokumentów,
  • Poinformuje o dokładnym przebiegu procedury oraz spodziewanych zmianach w prawie, które mogą wpłynąć na sprawę,
  • Napisze za nas stosowny wniosek, który trafi do sądu,
  • Będzie nas reprezentował przed sądem.

W głowach dłużników czasami pojawia się argument, że będąc uwikłanym w długi trudno jeszcze myśleć o kosztach usług adwokackich. To zrozumiałe, jednocześnie warto przyjąć inny punkt widzenia: adwokat ma w tym przypadku zapewnić niezbędną pomoc przy rozwiązaniu problemów finansowych.

Bez jego udziału postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości może dla konsumenta okazać się fiaskiem. Jego sytuacja pozostanie taka sama. Stąd właśnie skorzystanie z usług adwokata okazuje się najrozsądniejszym rozwiązaniem w tak ważnej kwestii, jak upadłość konsumencka oraz dalsze życie bez długów.


Szukaj adwokata