Wynajęcie komuś lokalu może być świetnym pomysłem, kiedy sami nie potrzebujemy z niego korzystać. W końcu dlaczego miałby stać pusty? Dla wielu wynajmujących jednak udostępnienie nieruchomości komuś obcemu kojarzy się przede wszystkim ze stresem. Nic dziwnego – wśród najemców nie brakuje nieuczciwych osób, które skutecznie utrudnią życie właścicielowi mieszkania.

Prawa lokatorów określa Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 2001 r. Pod względem przysługujących praw, w wielu aspektach jest ona bardziej przychylna najemcom niż właścicielom – na nieszczęście dla tych drugich.

Kłopoty z najemcą

Właścicielowi mieszkania co do zasady może być trudno pozbyć się kłopotliwego lokatora. Tym bardziej, jeśli po wyniesieniu się z mieszkania nie miałby gdzie się podziać. W praktyce oznacza to, że do eksmisji lokatora może dojść dopiero wiele miesięcy po tym, jak przestanie płacić czynsz.

To tylko jeden z powodów, dla których konstruując umowę najmu warto zasięgnąć porady adwokata i możliwie zabezpieczyć się przed taką sytuacją.

Z porad adwokata korzystają szczególnie ci właściciele nieruchomości, którzy napotkali poniższe problemy:

  • Najemca nie płaci czynszu, a jednocześnie odmawia wyprowadzenia się. Co mam zrobić?
  • Jak wyegzekwować zaległy czynsz od najemcy?
  • Jak pociągnąć najemcę do odpowiedzialności za poczynione w mieszkaniu szkody?

Ponadto z usług adwokata korzystają właściciele nieruchomości, którzy chcą jak najlepiej skonstruować umowę najmu, nie polegając na możliwych do znalezienia w internecie „gotowcach”. Te bowiem często zawierają nieprecyzyjnie skonstruowane zapisy, które nie w pełni odpowiadają potrzebom wynajmującego i niedostatecznie zabezpieczają go przed stratami.

Do umowy trzeba się przyłożyć. Korzystanie ze znalezionych w internecie „gotowców” często okazuje się kiepskim pomysłem

Postaw na dobrze napisaną umowę

Kwestia sporządzenia dobrej umowy to między innymi takie pytania, jak:

  • Jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami, które mogą powstać w wyniku nieprawidłowego użytkowania lokalu?
  • Czy moje interesy lepiej zabezpieczy umowa terminowa, czy bezterminowa?
  • Jak podejść do kwestii kar umownych?
  • Jak sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy?

Pamiętaj, że wynajmując komuś mieszkanie lub jego część, tak naprawdę udostępniasz mu do użytku majątek o wartości kilkuset tysięcy złotych. W związku z tym warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie. Kwestii związanych z umową nie należy zostawiać przypadkowi czy tak zwanemu zdrowemu rozsądkowi (który, niestety, często nijak się ma do realiów obowiązujących w świecie prawa). W trakcie sporządzania umowy oraz w razie wystąpienia problemów z najemcą, których nie da się rozwiązać polubownie, adwokat powinien być pierwszą osobą do kontaktu.


Szukaj adwokata