Bardzo popularną formą zatrudnienia jest umowa zlecenie. Często właśnie tego rodzaju umowa pojawia się w warunkach proponowanych przez pracodawcę w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracownika. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, czym ten rodzaj kontraktu różni się od tradycyjnej umowy o pracę. Jakie są podstawowe różnice?

Pierwszą i najważniejszą różnicą umowy zlecenia od umowy o pracę jest jej charakter. Informacji prawnych na temat tego sposobu zatrudnienia nie znajdziemy bowiem w Kodeksie pracy tylko w Kodeksie cywilnym. To właśnie ten akt prawny określa, jakie zasady obowiązują podczas zawierania umów cywilno-prawnych, w tym także umowy zlecenia.

starszy mężczyzna ze skarbonką
Czy od umowy zlecenie jest odprowadzany ZUS?

Najwięcej pytań podczas zawierania umowy zlecenia pojawia się odnośnie składek na ubezpieczenie, emeryturę czy chorobowe. Przy podpisywaniu dokumentu określającego zakres zobowiązań łączących zleceniobiorcę ze zleceniodawcą, osoba oferująca swoje usługi otrzymuje najczęściej dodatkowy dokument, na którym może dokonać wyboru odnośnie tego, jakie składki chce odprowadzać. Niestety ich zaznaczenie nie zawsze jest przemyślane. Wynika to z bardzo różnych przyczyn, jednak często jest to po prostu brak odpowiedniej wiedzy.

Kiedy warto udać się po poradę prawną?

Podczas umowy zlecenia pracownik nie może liczyć na żadne dodatkowe przywileje wynikające ze świadczenia pracy. To znaczy, że obowiązujące są tylko zapisy pojawiające się w kontrakcie. Właśnie dlatego warto, by w umowie cywilno-prawnej tego rodzaju zawrzeć informacje, które sprawią, że zleceniobiorca nie będzie w żaden sposób poszkodowany.

Ile powinno wynosić minimalne wynagrodzenie na umowie zlecenia? Jaki ZUS od umowy zlecenia powinien płacić zleceniodawca? Czy muszę odprowadzać składki chorobowe i emerytalne? Jakie ograniczenia mogą się w niej znaleźć? W jaki sposób wypowiedzieć taką umowę? Pytań jest znacznie więcej i trudno jest znaleźć na nie jednoznaczne odpowiedni w internecie. W takiej sytuacji spotkanie z adwokatem może być bardzo pomocne.

Jeżeli otrzymujemy umowę, z której treścią się nie zgadzamy lub mamy wątpliwości co do znajdujących się w niej zapisów, zawsze możemy jej nie podpisywać i poprosić o czas do zapoznania się z jej treścią. Przedstawienie dokumentu adwokatowi może w takiej sytuacji także okazać się pomocne. Uzyskamy nie tylko opinię, czy zapisy są zgodne z aktami prawnymi, ale także wyjaśnienie, jakie mogą one mieć konsekwencje w perspektywie czasu. Rozwiewanie wątpliwości w takich sytuacjach jest bardzo ważne, ponieważ może uchronić zleceniobiorcę przed następstwami, które ciężko jest przewidzieć bez stosownej wiedzy i doświadczenia.


Szukaj adwokata