Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest proste i wymaga dopełnienia wielu – często skomplikowanych i złożonych – formalności. Ich niedopełnienie w jakimkolwiek stopniu może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej. Oczywiście znacznie mniej obowiązków ciąży na osobie, która prowadzi działalność jednoosobową niż na tej, która dodatkowo odpowiada za pracowników.

Zakładanie działalności gospodarczej

Podjęcie decyzji o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej to pierwszy krok do tego, by zacząć pracować „na swoim”. Niestety samo założenie przedsiębiorstwa, jak i późniejsze jego prowadzenie jest uregulowane szeregiem aktów prawnych. Wyróżnić można przepisy, które dotyczą każdego przedsiębiorcy bez wyjątku oraz takie, które obowiązują tylko konkretne podmioty np. ze względu na charakter danej branży.

adwokat i dokumenty
Założenie przedsiębiorstwa jak i jego prowadzenie nie jest łatwe.

Uzyskanie konkretnych informacji na temat tego, jakie obowiązki ciążą na osobie fizycznej zajmującej się otwieraniem działalności gospodarczej nie jest trudne. Jednak jeżeli pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, które akty prawne dotyczą konkretnego przypadku lub problemy z ich jednoznaczną interpretacją pomocna może okazać się wizyta u adwokata. Po zapoznaniu się ze sprawą udzieli on niezbędnej porady, przedstawi różne warianty dalszego postępowania, a nawet może zająć się przygotowaniem stosownych dokumentów.

Ograniczenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

Nie należy zapominać, że osoba prowadząca własną działalność gospodarczą musi podejmować niezwykle trudne, często długoterminowe decyzje. Mogą one mieć bardzo duży wpływ na przyszłość nie tylko firmy oraz jej pracowników, ale także samego właściciela. Ograniczenie ryzyka jest niezwykle istotne, a zasięganie porad prawnych podczas zawierania różnego rodzaju umów może okazać się bardzo pomocne.

W takiej sytuacji adwokat nie tylko zweryfikuje zgodność dokumentu z obowiązującym prawem, ale także przedstawi, jakie skutki – krótko i długoterminowe – może mieć podejmowana decyzja. Adwokat może także wspierać lub reprezentować osobę zarządzającą firmą podczas negocjacji różnego rodzaju umów oraz warunków współpracy z innymi podmiotami.

Czasami nawet jedna, konkretna konsultacja może mieć ogromny wpływ na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Porady prawne to rozwiązanie, z którego korzysta szereg przedsiębiorców, zarówno na początku, jak i po wielu latach prowadzenia własnej firmy. Konsultacje z adwokatem pozwalają uporządkować sprawy dotyczące zatrudnienia pracowników, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracy międzynarodowej oraz wielu innych.


Szukaj adwokata