Umowa o pracę dla wielu osób wiąże się z przekonaniem, że w silny sposób wiąże ona pracownika z pracodawcą. W ten sposób niejako zapobiega nagłemu odejściu personelu i ogranicza wolność zmiany miejsca pracy. Nie w każdym przypadku będzie to prawda, lecz na pewno zawsze trzeba mieć na uwadze prawne wymogi i konieczność dopełnienia formalności. Rozwiązanie umowy o pracę nieraz wiąże się z wątpliwościami lub konfliktowymi sytuacjami. Pomoc adwokata może okazać się nieoceniona.

Rozwiązanie umowy o pracę – różne sposoby w świetle prawa

Artykuł 30 Kodeksu Pracy wskazuje na kilka różnych sposobów, w jaki umowa między pracownikiem a pracodawcą może zostać rozwiązana:

 • za porozumieniem stron,
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • wraz z upływem czasu, na który była zawarta,
 • wraz z ukończeniem pracy, dla której wykonania była zawarta.

Wątpliwości i potencjalne konflikty mogą rodzić szczególnie trzy pierwsze sposoby zakończenia współpracy między stronami. Kontakt z adwokatem okazuje się cenny na przykład wtedy, gdy pracodawca nie podał powodu wypowiedzenia umowy o pracę lub podał powód, który wydaje się lakoniczny, mało konkretny. W takiej sytuacji pracownik często czuje się zaskoczony i potraktowany niesprawiedliwie. Wiele obaw i pytań pojawia się także wtedy, gdy chodzi o odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Trzeba pamiętać, że pracownik może – samodzielnie lub po konsultacji z adwokatem – złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, jeśli uważa, że rozwiązanie umowy przez pracodawcę było bezprawne.

Od rozwiązania umowy o pracę dzieli czasem tylko jeden podpis

Rozwiązanie umowy o pracę a zawiłości prawne

Rozwiązanie umowy o pracę to z pozoru prosta kwestia, która jednak z prawnego punktu widzenia zawiera sporo niuansów. Istnieją takie kwestie, które wymagają konsultacji z ekspertem w zakresie prawa. Należą do nich na przykład:

 • Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, aby zostało ono uznane przez sąd w razie sytuacji spornej?
 • Czy przysługuje mi odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia? Jak je obliczyć?
 • W jakiej sytuacji mogę, jako pracownik, rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?
 • Czy w czasie trwania okresu wypowiedzenia mogę wykorzystać zaległy urlop?
 • Co mam zrobić, jeśli pracodawca przysłał mi wypowiedzenie umowy, kiedy przebywałem na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim?
 • Od którego dnia liczony jest okres wypowiedzenia i kiedy najlepiej je złożyć?

Jak widać, rozwiązanie umowy o pracę jest sprawą, z którą warto zgłosić się do adwokata nie tylko po jej zaistnieniu – w niektórych przypadkach warto zasięgnąć porady prawnej jeszcze na etapie rozważania pomysłu rozwiązania umowy. Adwokat doradzi, jak zadbać o formalności, uświadomi nas o prawach i obowiązkach obu stron oraz pomoże wypracować najlepsze warunki zakończenia współpracy. W razie potrzeby może nas też reprezentować w toku postępowania sądowego.


Szukaj adwokata