Jedną z najważniejszych i najtrudniejszych kwestii, przed jakimi stają małżonkowie, jest zakup wspólnego mieszkania. Stosunkowo niewiele par ma to szczęście, by móc nabyć własne M4 za gotówkę. W praktyce tym, którzy nie otrzymali mieszkania jako darowizny od rodziny, najczęściej pozostaje zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Problem ze wspólnym kredytem na mieszkanie

Mówi się, że kredyt łączy bardziej niż małżeństwo. Jest tak z tego powodu, że małżeństwo może rozwiązać sąd – lecz o kredycie orzekać już nie może (chyba że w umowie pojawiły się zapisy niezgodne z prawem). Kredyt jest sprawą między małżonkami a bankiem i rozwód nie oznacza żadnej zmiany w tej kwestii.

W sprawach kredytu decyduje bank

Małżonkowie się rozstają. Jeden bierze mieszkanie, które jest w kredycie hipotecznym. Wyłącznie od banku zależy, czy wyrazi zgodę na to, aby z kredytu wypisać tego małżonka, który nie wziął tej nieruchomości.

Co z kolei wynika z tego, że sąd nie może orzekać o podziale kredytu? Otóż to, że sąd nie uwzględni wartości tego kredytu w sytuacji podziału majątku.

Ponownie: kredyt jest kwestią ściśle związaną z bankiem, a nie z orzecznictwem sądu. Co może nastręczać dużych problemów na przykład w sytuacji, kiedy małżonkowie podejmą decyzję o rozstaniu się.

Kiedy jeden małżonek bierze nieruchomość obciążoną kredytem

Ten małżonek, który bierze dom czy jakąkolwiek wspólną nieruchomość, musi spłacić połowę wartości tej nieruchomości, nawet pomimo tego, że na tej nieruchomości dalej jest kredyt hipoteczny. I jeżeli ten kredyt nie będzie dalej spłacany, to nieruchomość przepadnie na rzecz banku.

To tylko jedna z możliwych, trudnych sytuacji, jakie wiążą się z podziałem majątku czy wspólnym kredytem na nieruchomość. Większość osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia pewnych niuansów prawnych i możliwości takich jak intercyza po ślubie, które za jakiś czas mogą zaważyć o sytuacji życiowej jednego lub obojga małżonków.

Dlatego przy podejmowaniu jakichkolwiek długofalowych decyzji, niezbędna jest świadomość prawna. Adwokat zaś jest osobą, która pomaga tę świadomość poszerzyć oraz udziela porad dostosowanych do sytuacji.


Szukaj adwokata