Wraz z rozwojem Internetu mamy do czynienia z nowym wymiarem przestępczości. Proceder, który jeszcze niedawno dział się tylko świecie offline – na przykład kradzież pieniędzy, informacji czy tożsamości, prześladowanie, narażenie wizerunku na szwank – dziś może być obecny również w sieci. Cyberprzestępczość to trudny temat zarówno dla ofiar, jak i dla organów ścigania. W wielu przypadkach kontakt z adwokatem może okazać się bardzo pomocny.

Cyberprzestępczość może dotyczyć osób prywatnych, firm czy nawet instytucji i organów państwowych. W przypadku osób prywatnych jednymi z najczęstszych spraw, z jakimi pracują adwokaci, są oszustwa na portalach aukcyjnych lub ogłoszeniowych, włamania na konta (serwisy społecznościowe oraz wszystkie, na których gromadzimy swoje dane) oraz stosowanie gróźb.

I choć przestrzeń internetowa wydaje się funkcjonować niejako poza nami (a co za tym idzie – poza prawem), Kodeks karny bierze pod uwagę przestępstwa komputerowe, w tym między innymi:

  • Podszywanie się pod inną osobę,
  • Nieuprawnione uzyskanie informacji,
  • Rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania,
  • Oszustwa popełniane za pośrednictwem Internetu,
  • Stosowanie podsłuchu komputerowego
  • Uwodzenie dzieci przez Internet (tzw. grooming).

W Internecie można spotkać wiele zapytań w rodzaju: „ktoś się pode mnie podszywa. Co mam zrobić?” albo „na forum publicznym obrażano mnie i stosowano wobec mnie groźby, do kogo najlepiej się z tym zgłosić?”. W części przypadków właściwą odpowiedzią będzie: zgłosić sprawę na policję. Bywają jednak sytuacje, w których potrzebny jest ktoś, kto natychmiast podejmie odpowiednie kroki prawne w naszym imieniu.

cyberprzestępczość
Cyberprzestępczość może spotkać każdego. Jak sobie z nią radzić?

Taką osobą jest właśnie adwokat oferujący profesjonalne porady prawne. To on może poinformować o przysługujących nam prawach i co możemy zrobić w konkretnej sytuacji. Wspólnie z nami określi możliwości dalszego postępowania i w razie potrzeby skieruje w naszym imieniu odpowiednie pisma do osób lub instytucji, które działają na naszą szkodę. To może być na przykład wezwanie do zapłaty, zadośćuczynienia czy skierowanie sprawy na ścieżkę postępowania sądowego.

Ofiarom internetowych ataków – czy to chodzi o kradzież danych, bezprawne upublicznienie naszego wizerunku czy stalking – bardzo często towarzyszy bezradność. Regulacje prawne wciąż są udoskonalane, a cyberprzestępcom wiele rzeczy uchodzi na sucho. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest to, że ich ofiary zamiast powierzyć sprawę policji czy adwokatowi – pozostają bezczynne. Cyberprzestępczość powinna być niezwłocznie zgłoszona odpowiednim organom (zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, pokrzywdzony ‒ czy to osoba fizyczna, czy prawna ‒ powinien zgłosić zawiadomienie do najbliższej jednostki policji), zaś adwokat w takiej sytuacji może być nieocenionym pomocnikiem.

Nie należy jednak zapominać, że aby pomoc adwokata była jak najskuteczniejsza, konieczne jest odpowiednie przygotowanie się. W przypadku przestępstw internetowych dowody w postaci zrzutów ekranu korespondencji mailowej czy wiadomości wysyłanych przez komunikatory, odgrywają bardzo ważną rolę.


Szukaj adwokata