Przedsiębiorcy, którzy działają w branży handlu internetowego, czyli e-commerce, muszą być szczególnie uważni. Już dawno minęły czasy, w których założenie sklepu internetowego było czynnością stosunkowo nieskomplikowaną od strony prawnej. Dziś nie wystarczą dobre rozwiązania technologiczne – kwestia tego, jak zaprojektować i zbudować sklep internetowy, może wymagać konsultacji z adwokatem.

Wdrożenie sklepu internetowego to nic innego jak zaprojektowanie i zbudowanie strony, wybranie odpowiedniej strategii działania i tego, czemu całe przedsięwzięcie ma służyć. Proces ten obejmuje m.in. zaprojektowanie procesu zakupu, przygotowanie zakładek widocznych na stronie i ich treści, zadbanie o politykę prywatności, ochronę danych osobowych, system potwierdzania zawarcia umowy na odległość czy opracowanie regulaminu.

Odpowiednio skonstruowany regulamin, czyli swego rodzaju umowa między sklepem a klientem, określa zasady funkcjonowania działalności i jest jedną z najważniejszych rzeczy przy zakładaniu firmy e-commerce. Ale to nie wszystko. Jak zatem uruchomić sklep internetowy i na jakie niuanse prawne zwracać uwagę?

W grę wchodzą między innymi:

> Prawa autorskie a działanie sklepu internetowego

Każdy sklep internetowy posiada katalog towarów, najczęściej z dołączonym do nich opisem i zdjęciami. Odpowiednio zrobione zdjęcia, dobrze prezentujące sprzedawany towar, mogą stanowić klucz do sukcesu. Ważna jest jednak kwestia ich wykorzystania.

W rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) zdjęcie jest utworem fotograficznym. Właściciel sklepu internetowego może swobodnie rozporządzać zdjęciem, jeżeli posiada do niego prawa autorskie. Taki warunek jest spełniony, jeśli wykonał je sam lub gdy zlecił wykonanie komuś, np. fotografowi, a ten następnie przeniósł prawa do utworu na niego.

Jeśli wykorzystujemy zdjęcie wykonane przez osoby trzecie, np. producenta produktu, należy wziąć pod uwagę prawa autorskie i możliwe roszczenia ze strony osoby, która wykonała fotografię. Podobnie zresztą będzie wyglądała kwestia opisów. Trzeba się upewnić, czy i w jakim zakresie wolno nam się posiłkować opisem stworzonym przez producenta lub innych sprzedawców? Konieczne jest także zweryfikowanie znaków graficznych – w tym logo – oraz nazwy sklepu pod kątem prawa autorskiego. Nie może ona bowiem zbytnio upodabniać się do innych istniejących już sklepów.

> Ochrona danych osobowych klienta sklepu internetowego

Wiele podmiotów działających w Internecie przeszło niemałą rewolucję po wprowadzeniu regulacji RODO (GDPR), czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Przestrzeganie RODO dla właścicieli sklepów internetowych oznacza konieczność dostosowania treści publikowanych na stronie sklepu oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych klientów. Konieczne jest zadbanie o politykę prywatności (czyli wypełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych na właściciela sklepu jako administratora danych), ale także o politykę plików cookies.

Aktualizacja polityki prywatności jest konieczna w wielu sytuacjach, nawet takich, które z pozoru – dla osoby nieobeznanej z prawnymi zawiłościami – tego nie wymagają. Tu przykładem może być korzystanie w sklepie z tzw. wtyczek społecznościowych, spiętych z Facebookiem czy Instagramem.

Warto podkreślić, że jeśli chodzi o zakupy przez internet prawo jasno mówi, że RODO dotyczy każdego sprzedawcy internetowego. Zatem dostosowanie sklepu internetowego do RODO to obowiązek, którego niedopełnienie może przedsiębiorcę wiele kosztować.

czytanie regulaminu
Zanim klienci dokonają pierwszych zakupów, należy zadbać, aby sklep online funkcjonował zgodnie z obowiązującymi przepisami

> Inne czynności składające się na uruchomienie sklepu internetowego

Oprócz wspomnianego już zaprojektowania procesu zakupowego czy zbierania zgód na przetwarzanie danych, przed startem projektu na rynku warto wykonać audyt prawny firmy. Składa się na niego między innymi ostateczna weryfikacja regulaminu sklepu, zgodność wszystkich procesów z RODO, a także złożenie testowego zamówienia przez eksperta w dziedzinie prawa

Wszystkie te kwestie powinny być potraktowane z najwyższą starannością i uwagą. Konsultacje z adwokatem na etapie projektowania regulaminu czy dostosowania sklepu do wymogów RODO to nie wybór, a wręcz konieczność. Zajmując się tym samodzielnie, ryzykujemy pominięciem czegoś istotnego lub błędną interpretację prawa, która w efekcie może doprowadzić do błędów prawnych To może pociągać za sobą wysokie kary urzędowe. Pomoc adwokata należy potraktować jako nieodłączny element zakładania biznesu.


Szukaj adwokata