Analizując błąd medyczny, wbrew powszechnemu przekonaniu bierze się pod uwagę nie tylko pracę lekarza. Czasem trzeba spojrzeć szerzej, gdyż uchybieniom może być winna na przykład pielęgniarka, ratownik medyczny czy placówka medyczna jako taka. Kiedy zaś winę ponosi wyłącznie lekarz, mówimy o błędzie lekarskim. Osoba poszkodowana w procesie leczenia może i powinna ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny.

Kwoty, jakie są do wypłacenia w związku z błędem medycznym czy lekarskim, mogą iść nawet w setki tysięcy złotych. Obowiązujące przepisy prawa umożliwiają dochodzenie należnych świadczeń pieniężnych. Odszkodowanie za błąd medyczny w szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy:

  • W wyniku błędu medycznego pacjent zmarł,
  • W ciele pacjenta po operacji pozostały instrumenty medyczne,
  • Omyłkowo wycięto lub uszkodzono narząd wewnętrzny,
  • Leczenie poskutkowało ciężkimi powikłaniami zdrowotnymi.

W wyniku powyższych, możliwe jest uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

Oczywiście śmierć pacjenta czy pogorszenie jego stanu zdrowia nie zawsze jest efektem błędów popełnionych przez lekarza czy innych pracowników służby zdrowia. Pojęcie „błędu medycznego” jest dość niejednoznaczne, a żeby go stwierdzić, należy wziąć pod uwagę szereg kryteriów, w tym:

  • Czy diagnoza była postawiona poprawnie? Czy lekarz skorzystał ze swojej najlepszej wiedzy i wziął pod uwagę wszystkie istotne czynniki, diagnozując pacjenta?
  • Czy ocena wyników badań była przeprowadzona zgodnie ze sztuką?
  • Czy zastosowano prawidłowy sposób leczenia schorzenia?
  • Czy dopełniono obowiązku informacyjnego wobec pacjenta?
  • Czy pracownik służby zdrowia postępował zgodnie z zasadami etyki zawodowej?
błąd lekarski lub medyczny - odszkodowanie i prawa pacjenta
Obowiązujące przepisy prawa pozwalają na dochodzenie odszkodowania w związku z błędem lekarskim czy też medycznym

Błąd medyczny – w czym może pomóc adwokat

Powikłania związane z błędem medycznym czy lekarskim przysparzają wielu kłopotów. Pomijając kwestie zdrowotne, poszkodowani lub ich rodzina przeważnie nie wiedzą, do kogo należy zwrócić się po pomoc. Dominują uczucia gniewu, żalu i bezradności. Adwokat jest pierwszą osobą, z którą należy skontaktować się, gdy potrzebna jest pomoc prawna przy odszkodowaniach za błędy medyczne.

Pomoże on dokładnie rozpoznać sytuacje i określi, jakie są możliwości postępowania. Ile może potrwać sprawa o odszkodowanie oraz jakie są szanse na jej wygranie. Wskaże, które dokumenty i dowody trzeba zgromadzić, aby zwiększyć szansę powodzenia w ubieganiu się o odszkodowanie. I wreszcie – jako pełnomocnik poszkodowanej osoby lub jej rodziny, podejmie wszystkie niezbędne kroki prawne, by wywalczyć odpowiednią rekompensatę.


Szukaj adwokata