Informatycy, którzy są zatrudniani przez firmy – czy to na pełen etat, czy w ramach kontraktu – mierzą się z wieloma zagadnieniami natury prawnej. Jako że często ich praca polega na wytwarzaniu utworów, rozsądnym wyjściem jest zasięgnięcie porady u adwokata, jak najlepiej chronić swoje interesy, jak powinna wyglądać umowa dla informatyka i na co zwracać uwagę w swojej pracy.

W wielu firmach, informatyków zatrudnia się w oparciu o umowy-zlecenie. To dość wygodna forma współpracy w tej podatnej na migracje branży, gdyż pozwala stronom łatwiej się rozstać w razie gdyby informatyk dostał lepszą ofertę od konkurencyjnej firmy lub nie spełniłby pokładanych w nim przez pracodawcę oczekiwań.

Mimo to, umowa o pracę również jest stosowana, a informatyk powinien wziąć pod uwagę wady i zalety takiego rozwiązania, podobnie zresztą jak w przypadku umowy cywilno-prawnej. Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o pracę? W grę wchodzą bowiem takie kwestie, jak:

  • Możliwość zrezygnowania z pracy,
  • Ochrona i prawa majątkowe dotyczące dóbr wytworzonych w czasie pracy (np. programów komputerowych, stron internetowych, baz danych…),
  • Zakaz konkurencji w trakcie i po zakończeniu trwania umowy,
  • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (łącznie ze zdobytym w firmie know-how),
  • Kary umowne w przypadku odejścia.
umowa dla informatyka - zagrożenia, zakaz konkurencji, prawa autorskie
Branża informatyczna jest szczególnie narażona na nieścisłości i błędy w umowach. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i pracodawców

Świadomość prawna a zawód informatyka

Każdy informatyk – szczególnie, jeśli dopiero stawia pierwsze kroki na rynku pracy – powinien mieć świadomość ograniczeń, w które nieświadomie może wplątać, podpisując niekorzystny dla siebie papier. Umowa dla informatyka to rzecz niezwykle ważna w jego pracy. Specjalistów w branży IT często kuszą atrakcyjne stawki proponowane przez pracodawcę, zarazem nie zwracają oni uwagi na przykład na klauzule o zakazie konkurencji, które mogą skutecznie blokować ich poczynania zawodowe – nawet po zakończeniu współpracy z tym pracodawcą. Świadomość prawna jest kluczem.

O czym warto pamiętać, to że adwokat jest osobą, która nie tylko pomoże zinterpretować zawarte w umowie zapisy, ale też podsunie argumenty, których można użyć w procesie negocjacji. Firmy IT często są dobrze przygotowane i zabezpieczone pod kątem prawnym i stąd też zaleca się, aby pracownicy dysponowali nie gorszym przygotowaniem w tym zakresie. Dzięki temu mogą między innymi zyskać lepszą pozycję negocjacyjną oraz uniknąć pułapek zawartych w umowie.


Szukaj adwokata