Wizyta u adwokata kosztuje, a sprawy, z którymi klienci przychodzą do kancelarii, często wymagają szybkiego działania. Z tych powodów warto zadbać o odpowiednie przygotowanie do spotkania z adwokatem, aby czas był wykorzystany jak najbardziej efektywnie.

Każdy przypadek jest indywidualny, a ilość kontekstów prawnych, w jakich może zaistnieć sprawa, z jaką udajemy się do adwokata, jest całkiem spora. To właśnie od kontekstu zależy, jakie informacje i dokumenty powinniśmy zgromadzić jeszcze przed spotkaniem – nieco inaczej przygotujemy się do sprawy rozwodowej, a inaczej do takiej, która dotyczy spółki handlowej.

Istnieją dwie uniwersalne zasady, które są wspólne dla każdej sprawy:

Przygotuj listę pytań i określ cel wizyty

Jeśli do kancelarii przyjdziemy niejako z marszu, nie przygotowując wcześniej listy zagadnień, o których chcemy porozmawiać, to adwokat owszem sam zada nam pytania i nas nakieruje. Jednak już po skończonej wizycie może się okazać, że nie wspomnieliśmy o czymś ważnym. Nie zapytaliśmy o coś, co byłoby kluczowe dla sprawy albo naszego spokoju wewnętrznego. Dlatego warto wcześniej spisać pytania oraz obszary, które chcemy, aby objaśnił nam adwokat. Prawo jest skomplikowane, a specjalista w tej dziedzinie jest między innymi od tego, by przełożyć zagadnienia z kodeksów na prosty, zrozumiały dla klienta język,

Warto także określić cel spotkania z adwokatem. Co chcę załatwić podczas dzisiejszej wizyty? Czego się dowiedzieć? Z czym możemy ruszyć dziś do przodu? Po czym poznam, że spotkanie było owocne? To pytania o cel krótkoterminowy, dotyczący najbliższej wizyty. Długoterminowe cele dotyczą pożądanego efektu, tego, jak ma zakończyć się cała sprawa: jaki problem ma zostać rozwiązany, jakie działania mają być wdrożone, jakie projekty zrealizowane.

Zgromadź wszystkie istotne dokumenty

Do adwokata możemy przyjść z prośbą o poradę w wielu różnych kwestiach: spadku, darowizny, rozwodu, windykacji, odszkodowania, naruszenia dóbr osobistych, prowadzenia biznesu, i tak dalej. Możliwych wątków jest bardzo dużo i przed wizytą w kancelarii trzeba zastanowić się, które dokumenty mogą przydać się w rozwiązaniu mojej sprawy. Przykładowo:

  • Faktury,
  • Rachunki,
  • Zapisy korespondencji elektronicznej z innymi osobami,
  • Zdjęcia odnoszące się do sprawy (na przykład dokumentujące szkodę),
  • Zrzuty ekranu,
  • Raporty, sprawozdania,
  • Umowy,
  • Inna dokumentacja finansowa oraz prawnicza.

Ponadto przydatne często okazuje się przygotowanie danych, takich jak imiona i nazwiska, ewentualnie adresy osób powiązanych ze sprawą (nawet niebezpośrednio), dane powiązanych firm oraz daty poszczególnych zdarzeń w związku ze sprawą.


Szukaj adwokata