Spory w rodzinie nie muszą zawsze kończyć się na drodze sądowej, jednak co zrobić, jeśli niewiele wskazuje na to, byśmy mogli porozumieć się z którymś z najbliższych?

Przede wszystkim, niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy daleki lub bliskiego krewnego, małżonka, trzeba pamiętać o wielu możliwościach rozwiązania problemu na każdym szczeblu. Nie wszystko musi opierać się na bataliach sądowych. Od samego początku warto rozważyć bardziej polubowną drogę, ale już na przedsądowym etapie warto zasięgnąć porady, nawet w zakresie mediacji.

Rozwody, podział majątku i podział ról i zadań wokół dzieci

Gdy myślimy o sporach w rodzinie, na pierwszy plan wysuwa się kwestia rozwodu i wszystkich spraw związanych z rozstaniem małżonków. Zwłaszcza że już na początku staje się przed trudnym wyborem: czy ma być to rozwód z orzeczeniem o winie, czy też nie, a może unieważnienie małżeństwa albo separacja? Sporo zależeć będzie od indywidualnej sytuacji pary, planach i oczekiwaniach obydwu stron. W tym kontekście pozostaje jeszcze kwestia intercyzy (jeżeli takowa była) oraz podziału majątku.

Jeszcze jednym problemem staje się sprawa dzieci, jeśli już decydujemy się na rozwód czy unieważnienie małżeństwa. Trudno wyobrazić sobie, by ktoś ze spokojem debatował o losie pociech, gdy rozstają się rodzice, ale niezbędne jest zastanowienie się nad kilkoma aspektami takiej sytuacji.

Wraz z kwestią dzieci rodzą się pytania: kto powinien płacić alimenty? Ile razy w tygodniu lub miesiącu jeden z rodziców powinien spotykać się z dziećmi i na jakich zasadach? Sytuacja może być o wiele bardziej skomplikowana. Przyjmijmy, że jeden z rodziców z uzasadnionych powodów pragnie odebrać władzę rodzicielską drugiemu.

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie
W przypadku sporów rodzinnych, dzieci bywają najbardziej poszkodowaną stroną. Warto zadbać o odpowiednią pomoc prawną, by rozwiązanie sprawy było jak najmniej dotkliwe

Takie działania niosą za sobą serię konsekwencji, mogą zakończyć się na drodze sądowej. Mając na względzie dobro dziecka, najpierw, jeszcze w ramach przygotowania do prowadzonej sprawy, można podjąć próby mediacji z partnerem lub partnerką, ale jeśli te nie przyniosą rezultatów – trzeba przygotować się na walkę w sądzie. Jeżeli do niej dojdzie – najlepiej poznać swoje prawa dzięki spotkaniu z adwokatem i ustaleniu wspólnej linii.

Niezwrócone pieniądze, cofanie darowizn a adwokat

Niestety, spory rodzinne mogą prowadzić również do ekstremalnych sytuacji, w których niezbędna okaże się pomoc adwokata. Zdarzają się przecież porwania rodzicielskie – co robić, gdy jeden z rodziców nie tylko utrudnia kontakty z dzieckiem, ale właśnie całkowicie izoluje je od drugiego z opiekunów? Pomoc może przyjść ze strony adwokata, wraz ze sprawą o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego.

To tylko niektóre spory rodzinne, jakie mogą wystąpić wśród najbliższych – rozwody ale nie tylko, niosą też za sobą szereg spraw majątkowych. Choć od razu na myśl przychodzi wątek spadku, nie jest to jedyny problem, który może pojawić się w kontekście relacji z rodziną.

Często zdarza się, że właśnie ze względu na bliskie relacje, pożyczamy sobie pieniądze albo nawet przekazujemy darowizny.

Co jednak zrobić, jeśli chcemy odwołać darowiznę albo po prostu odzyskać nasze pieniądze, a nic nie wskazuje na to, by bliski zamierzał skłonić się do naszych próśb i racji? Warto zwrócić się wtedy po pomoc do adwokata, który doradzi, jak poprowadzić taką sprawę, rozwieje wszelkie wątpliwości wokół kolejności działań oraz, w razie potrzeby, wystosuje odpowiednio przygotowane pisma.


Szukaj adwokata