Dziecko pozostaje pod opieką rodziców domyślnie aż do osiągnięcia wieku 18 lat, jednak w wyniku rozwodu, rozstania, czy też wyjazdu, status prawnego opiekuna może być odbierany, ale również nadawany innym osobom, niekoniecznie spokrewnionym z dzieckiem. Wskazujemy, dlaczego warto zasięgnąć porady adwokata w takich sytuacjach.

Nadzór lub przyznanie opieki nad dziećmi to sprawy ze sobą częściowo powiązane i wbrew pierwszym skojarzeniom, nie zawsze muszą dotyczyć skrajnych sytuacji. Owszem z prawa wynika, że pod władzą rodzicielską dziecko pozostaje aż do osiągnięcia pełnoletności, ale w życiu może wydarzyć się szereg zdarzeń, które sprawią, że należy zastanowić się nad przyznaniem komuś opieki nad dzieckiem.

Wyjazd za pracą a opieka nad dzieckiem

Dobrym przykładem jest migracja zarobkowa rodziców, zwłaszcza jeśli obydwoje opuszczają Polskę, ale dzieci chcą pozostawić na miejscu, tak by nie burzyć im rytmu funkcjonowania i oszczędzić problemów związanych ze zmianą szkoły czy aklimatyzacją w nowym miejscu. Wtedy też można zastanowić się nad tym, by innej osobie, może komuś z rodziny, przyznać opiekę nad dziećmi. Jednak jakie kryteria musi spełniać taka osoba? Warto dopytać o to adwokata, który pokieruje nas w takiej sprawie.

Co, jeśli jednak sprawa jest bardziej skomplikowana i to jeden z rodziców zaniedbuje dziecko lub też toczy się sprawa rozwodowa i partnerzy są w ostrym sporze? Przy kim zostaną dzieci, jeśli dojdzie do walki w sądzie, która ma na celu orzeczenie o winie? Sytuacja może znaleźć się w zasadzie na ostrzu noża, gdy dojdzie do tego, że jedna ze stron będzie domagała się nie tyle ograniczenia, ile tego, by druga strona została pozbawiona władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

opieka nad dzieckiej - ojciec

Jeżeli jednak spór przebiega w mniej konfrontacyjnej formie, warto zapytać eksperta, jakie obowiązki zaczną spoczywać na obydwu stronach po separacji czy też rozwodzie. Kto zachowa pełnię władzę rodzicielskiej, a kto będzie zobowiązany przez sąd do tego, w jakiej formie będzie utrzymywał kontakty z dzieckiem? Czy będzie to miało formę opieki naprzemiennej, czy też należy wybrać inną formułę sprawowania nadzoru nad pociechami?

Uprowadzenia, kary za zaniedbanie obowiązków wobec dziecka

Te pytania nie kończą się wraz z rozstrzygnięciem sprawy o władzę rodzicielską, później mogą pojawić się kolejne. Czy sąd może „karać” za niewywiązywanie się z obowiązków, które wcześniej ustalono między rodzicami? Przecież może dojść do sytuacji, w której mimo wspólnej decyzji o rozstaniu i ustaleniu zasad widywania się z dziećmi jedna strona może nie dopuszczać do kontaktu z pociechami albo po prostu nie realizować wizyt i spotkań z nimi.

Spory o władzę rodzicielską mogą przybierać też bardziej intymny wymiar. Jeżeli ojciec dziecka nabierze podejrzeń, że dziecko, które wychowuje, w rzeczywistości nie jest jego, jakie kroki musi wówczas podjąć? Wtedy też niezbędne będzie zaprzeczenie bądź ustalenie ojcostwa, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Ekstremalne przypadki, nierzadko trafiające do mediów, to wątki, w których nie obejdzie się bez porady adwokata lub też jego bezpośredniego zaangażowania w sprawę. Mowa o uprowadzeniach rodzicielskich, gdy w sprawę angażuje się już policję i służby. Adwokat to w zasadzie osoba pierwszego kontaktu w takiej sytuacji. Pomoże nie tylko w trakcie poszukiwań, ale też później – tak skrajna sytuacja niesie za sobą szereg zdarzeń, w których to wręcz niezbędne, by skorzystać z asysty eksperta.


Szukaj adwokata