W dużych firmach zatrudnianie pracowników na pozycjach kierowniczych w oparciu o kontrakt menadżerski jest dość często stosowaną praktyką. W wielu przypadkach jest to wygodniejsza forma zatrudnienia niż umowa o pracę, która może narzucać ograniczenia stojące w sprzeczności z charakterem wykonywanej przez manedżera pracy. Z umową menadżerską mogą jednak wiązać się problemy, w których rozwiązaniu pomoże adwokat.

Umowa kontraktowa (menadżerska) jest o tyle specyficzna, że nie regulują jej szczegółowe przepisy kodeksu cywilnego. W świetle prawa, jest umową nienazwaną. Stąd wynika jej większa elastyczność w stosunku do umowy o pracę – strony mogą dowolnie, w granicach prawa, regulować wiele kwestii. Lecz wszędzie tam, gdzie jest duża swoboda, pojawia się też większe ryzyko nadużyć oraz wystąpienia spornych sytuacji.

Umowa menadżerska przeważnie określa pełnienie bardzo odpowiedzialnej funkcji, obarczonej wieloma obowiązkami, zaś postanowienia umowne dotyczące sposobu wynagradzania czy wykonywania zadań bywają mocno skomplikowane i niejednoznaczne. Chociażby z tego powodu warto – z pomocą adwokata – zastanowić się nad zawartymi w umowie zapisami i zostawić jak najmniej niedopowiedzeń.

Kwestie sporne dotyczące umowy menadżerskiej

Częste spory w przypadku kontraktu menadżerskiego, z którymi pracownicy przychodzą do kancelarii adwokackich, dotyczą takich kwestii jak:

  • Klauzule konkurencyjności. Zatrudniający umieścił w umowie zapis, który skutecznie blokuje mnie przed zmianą pracy oraz podjęciem zatrudnienia na podobnym stanowisku nawet po zakończeniu kontraktu,
  • Zoperacjonalizowanie zadań. Umowa określa zakres moich obowiązków, lecz trudno stwierdzić, w jakich przypadkach można uznać, że dobrze się z nich wywiązuję, a w jakich, że niewystarczająco,
  • Sposób wynagradzania. Kontrakt przewiduje możliwość zwiększania oraz zmniejszania mojego wynagrodzenia w zależności od czynników, na które niekoniecznie mam wpływ. Do tego dochodzi wynagrodzenie w formie prowizji od obrotu – jak to liczyć?
Kontrakt menadżerski - negocjacje umowy
Sprawę kontraktu menadżerskiego trzeba mądrze rozegrać

Kontrakt menadżerski. Kiedy przyjść do adwokata?

Kontrakt menadżerski jest formą współpracy, która niesie wiele korzyści, ale też pewne ryzyka. Obie strony powinny zadbać o to, żeby umowa była jak najbardziej przemyślana. Zapisy należy zbalansować w taki sposób, aby nie były one niekorzystne ani dla menadżera, ani dla firmy, która go zatrudnia – co w wielu przypadkach jest trudnym wyzwaniem. Sprawy związane z wynagrodzeniem, zakazem konkurencji w trakcie obowiązywania i po wygaśnięciu kontraktu oraz zakresem obowiązków są tutaj kluczowe.

Pomoc adwokata służy nie tylko ocenie, czy postanowienia zawarte w umowie są uczciwe, ale też zdobyciu argumentów przydatnych w procesie negocjowania warunków. Dobrym, strategicznym posunięciem ze strony każdego menadżera byłoby skonsultowanie z adwokatem treści kontraktu jeszcze przed podpisaniem go. Jednocześnie adwokat może wydać opinię na temat już zawartego kontraktu menadżerskiego – i wspólnie z klientem poszukać możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian.

Adwokat może również reprezentować klienta w sporze z zatrudniającym, ZUS-em lub Państwową Inspekcją Pracy, w razie gdyby instytucje te kwestionowały sposób zatrudnienia klienta na podstawie kontraktu menadżerskiego.


Szukaj adwokata