Istnieje kilka rodzajów intercyzy, czyli umowy, która wprowadza inny od ustawowego ustrój majątkowy pomiędzy małżonkami. Jednym z tych rodzajów jest intercyza rozszerzająca wspólność majątkową (potocznie można spotkać się z określeniem „intercyza rozszerzona”), która w pewnych sytuacjach okazuje się bardzo pożyteczna. Małżonkowie – obecni lub przyszli – powinni wspólnie z adwokatem rozważyć jej zawarcie.

Kiedy zawarcie rozszerzonej intercyzy może być dobrym pomysłem? Przede wszystkim w przypadkach, kiedy chcielibyśmy, aby części majątków odrębnych jednak wchodziły w skład majątku wspólnego. Prawo bowiem nastawione jest na ochronę tychże odrębnych majątków – jeśli więc któryś z małżonków posiada samochód nabyty za własne pieniądze jeszcze przed ślubem, w świetle prawa nie jest on częścią majątku wspólnego.

Podobnie rzecz ma się z mieszkaniem czy jakimikolwiek przedmiotami, które nie zostały nabyte po zawarciu związku małżeńskiego. Posługując się uproszczeniem: dzięki temu mechanizmowi prawa, jeśli ktoś jeszcze przed ślubem miał swoje mieszkanie, rozwód nie sprawi, że je straci.

Wybudujmy wspólnie dom. Na twojej działce

Może zdarzyć się sytuacja, kiedy małżonkowie chcą wybudować dom na działce, którą jeden z małżonków dostał od rodziców jeszcze przed zawarciem małżeństwa. W takim wypadku właścicielem nieruchomości pozostaje małżonek, do którego należy działka – drugi, gdyby zaszła taka potrzeba, może jedynie mieć roszczenia o zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Małżonkowie mogą chcieć postawić dom na działce, która jeszcze przed ślubem należała do jednego z nich

Aby oboje stali się prawnymi właścicielami nieruchomości, wtedy warto rozszerzyć intercyzą wspólność majątkową na majątek osobisty – w tym przypadku działkę. Ma to szczególne znaczenie w przypadku finansowania inwestycji z kredytu. Bank, udzielając kredyt, może wymagać, aby oboje małżonkowie byli właścicielami.

Kolejna sytuacja, w której decyzja o rozszerzeniu intercyzy jest zasadna, to taka, kiedy jeden z małżonków przed zawarciem małżeństwa kupił mieszkanie na kredyt, który po zawarciu małżeństwa jest spłacany przez oboje małżonków.

Jeśli w którejś z tych sytuacji małżonkowie zdecydują się na intercyzę rozszerzoną, małżonkowie powinni być świadomi wszystkich skutków prawnych tej decyzji.

Intercyza rozszerzająca wspólność majątkową

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, intercyza nie musi jedynie określać ścisłego podziału, co przed ślubem było moje, a co partnera oraz co będzie czyje po ślubie – może też określać, że majątek wspólny małżonków obejmuje również dobra, które małżonkowie nabyli przed ślubem. W związku z tym mogą rodzić się wątpliwości i pytania, na przykład:

  • Na jakie przedmioty intercyza może, a na jakie nie może zostać rozszerzona?
  • Kiedy zastosowanie tego rodzaju umowy małżeńskiej będzie dla nas sensowne i korzystne na dłuższą metę?
  • Czy przedmiot, który otrzymałem od członka rodziny w ramach darowizny (np. mieszkanie), mogę w zaliczyć do majątku wspólnego, by małżonkowi również przysługiwało do niego prawo? Jeśli nie, to jakie inne kroki prawne podjąć w tej sytuacji?

Na te i inne pytania związane z intercyzą odpowiedź może pomóc znaleźć adwokat, który dokładnie wyjaśni zawiłości związane z intercyzą oraz różnymi jej formami i wspólnie z Wami wypracuje najlepsze decyzje zabezpieczające Waszą przyszłość i majątek.


Szukaj adwokata