Niezależnie od tego, czy to pracownik, czy pracodawca zdecydowali się na wypowiedzenie umowy o pracę, osobie zatrudnionej przysługuje okres wypowiedzenia. Jego długość jest zależna od tego, czy mamy do czynienia z umową na okres próbny, czy klasyczną umową o pracę. Nie bez znaczenia jest także fakt, czy łączące pracownika i pracodawcę porozumienie jest czasowe, czy bezterminowe. 

Jak długi okres wypowiedzenia mi przysługuje?

W przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika na umowę o pracę na okres próbny, wtedy okres wypowiedzenia zależny jest od tego, na jak długo jest ona zawarta. 

• Jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, wtedy zatrudnionemu przysługują 3 dni robocze okresu wypowiedzenia. 
• W sytuacji, gdy okres próbny trwa więcej niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia trwa 1 tydzień. 
• W momencie, gdy okres próbny wynosi 3 miesiące, wtedy pracownikowi przysługuje 2 tygodnie okresu wypowiedzenia. 

Istotne w tym przypadku jest także to, jak liczyć okres wypowiedzenia. Jeżeli trwa on 3 dni robocze, liczone są one od kolejnego dnia roboczego. W sytuacji, gdy mówimy o tygodniach, okres wypowiedzenia liczy się od pierwszej niedzieli następującej po złożeniu dokumentów. 

Kiedy mówmy o umowie o pracę także mamy do czynienia z trzema wariantami długości okresu wypowiedzenia. Im dłużej pracownik był zatrudniony, tym dłuższy jest czas wypowiedzenia. Może on wynosić od dwóch tygodni nawet do trzech miesięcy. 

• Pracownikowi przysługuje okres wypowiedzenia 2 tygodni, jeśli był on zatrudniony nie dłużej niż 6 miesięcy. 
• Gdy czas zatrudnienia przekroczył 6 miesięcy i nie jest dłuższy niż 3 lata, wtedy okres wypowiedzenia wydłuża się do 1 miesiąca. 
• Po przekroczeniu 3 lat zatrudnienia na umowie o pracę, pracownikowi przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. 

Czasami pracodawcy próbują zmniejszyć ten czas oferując pracownikowi rozwiązania umowy za porozumieniem stron. W takiej sytuacji okres wypowiedzenia nie obowiązuje, ponieważ obie strony podpisują wzajemne porozumienie określające termin rozwiązania stosunku pracy. 

przerwana umowa
Okres wypowiedzenia trwa w zależności od długości umowy: 2 tygodnie, miesiąc lub 3 miesiące.

Urlop wypoczynkowy i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Podczas okresu wypowiedzenia pracownik ma obowiązek wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w takim zakresie, w jakim pracodawca wyrazi na to swoją zgodę. Czasami zdarza się tak, że przełożony nie skieruje osoby zatrudnionej na urlop, a okres wypowiedzenia jest zbyt krótki, by wykorzystać wszystkie dni urlopowe. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za pozostały, przysługujący pracownikowi urlop.

Może zdarzyć się także tak, że pracodawca zwolni pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia. Jest to decyzja jednostronna, która powinna zostać wydana na piśmie. Pomimo że coraz szersza grupa pracodawców korzysta z tego prawa, w pracownikach decyzja wywołuje niepokój i rodzi wiele pytań. Czy dostanę za ten czas wynagrodzenie? A co z zaległym urlopem wypoczynkowym? Czy mogę podjąć nową pracę? Wszystkie wątpliwości z tym związane można rozwiać zasięgając porady prawniczej. 

Niestety obliczanie okresu wypowiedzenia oraz rozwiązywanie umowy o pracę niesie za sobą często wiele komplikacji. Wynika to najczęściej z faktu, że może wywołać ono wiele emocji – zarówno u pracownika, jak i pracodawcy. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do postępowania przedsiębiorstwa, warto udać się na konsultację u adwokata. Jasno przedstawi on sytuację od strony prawnej i uściśli, jakie prawa i obowiązki ciążą na obu stronach postępowania.


Szukaj adwokata