Prawo spadkowe czasami bywa bardzo skomplikowane. Po śmierci bliskiej osoby spadkobiercy muszą dopełnić określonych w aktach prawnych formalności oraz zapłacić stosowny podatek. Sprawy tego rodzaju bywają trudne dla osób zainteresowanych najczęściej dlatego, że towarzyszą im ogromne emocje związane z bólem po utracie członka rodziny. 

Kto musi płacić podatek od spadku?

To, jaki podatek należy zapłacić od spadku zależy od stopnia pokrewieństwa zmarłego i spadkobierców. W odpowiednim akcie prawnym znajdziemy podział na trzy grupy, według których ustanowione zostały progi zwalniające osoby dziedziczące od odprowadzenia jakiegokolwiek podatku. W pierwszej grupie znajduje się najbliższa rodzina spadkodawcy, w kolejnej dalsi spokrewnieni, a do trzeciej kwalifikuje się innych nabywców. Dokładne wyszczególnienie osób znajdziemy w przepisach prawnych. 

Pomimo obowiązku zapłacenia podatków, niektórzy spadkobiercy zakwalifikowani do pierwszej grupy mają prawo wnioskować o zwolnienie z takiego obowiązku. Warunkiem jest terminowe złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu skarbowego. W formularzu zgłoszeniowym należy podać wartość otrzymanego spadku, wliczając w nią zarówno odziedziczone środki pieniężne, jak i środków trwałych. 

para zmartwienie
Kiedy można wnioskować o zwolnienie z obowiązku zapłacenia podatku od spadku?

Kiedy przydatna jest pomoc adwokata?

Niestety nierzadko sprawy spadkowe są znacznie trudniejsze niż ustalenie, jaki podatek od spadku musimy zapłacić do urzędu skarbowego. Zwykle pytań pojawia się znacznie więcej. Wśród tych najczęściej zadawanych znajdziemy między innymi: 
• Co powinniśmy wliczyć w wartość spadku? 
• Czy zawsze należy zgłosić otrzymanie spadku do urzędu skarbowego? 
• Jak mogę zrzec się prawa do otrzymania spadku? 
• Jakie dokumenty muszę złożyć, aby uregulować sprawy spadkowe? 

Sytuacje problematyczne pojawiają się wtedy, gdy ktoś spoza osób uprawnionych do otrzymania spadku ubiega się o jego otrzymanie. Wtedy sprawa najczęściej kończy się w sądzie, w którym ustala się zasadność takiego wniosku. Zarówno w takiej sytuacji, jak i przy dopełnianiu wymaganych przepisami prawa formalności, warto udać się po poradę do adwokata. Terminowe i poprawne złożenie odpowiednich wniosków jest bardzo istotne. 

Podobnie jak w wielu sytuacjach życiowych wymagających znajomości aktów prawnych, tutaj także warto rozjaśnić wszelkie wątpliwości rozmową z adwokatem. Czasami pojawia się wiele okoliczności, które sprawiają, że postępowanie spadkowe nie jest proste i jednoznaczne. Adwokat w takiej sytuacji wysłucha wszystkich argumentów i przedstawi różne rozwiązania z uwzględnieniem ich długoterminowych skutków.


Szukaj adwokata