Zawieranie umowy o pracę to jedna z form nawiązania stosunków pracy, z której będzie korzystać, korzysta lub korzystało większość dorosłych podejmujących pracę w naszym kraju. Zgodnie z Kodeksem pracy powinna ona zostać zawarta na piśmie jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków przez pracownika. Na co warto zwrócić uwagę przed podpisaniem tego dokumentu?

Jakie błędy mogą świadczyć o nieważności umowy o pracę?

Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zweryfikować przed złożeniem swojego podpisu na kontrakcie są nasze dane osobowe oraz dane pracodawcy. To bardzo istotne, by wszystkie informacje, takie jak: imię i nazwisko, pesel, adres, nazwa firmy, NIP itd., były poprawne. Ich weryfikacja jest konieczna, ponieważ ewentualne błędy mogą skutkować tym, że kontrakt będzie nieważny.

uważny mężczyzna czytający dokumenty
Przed podpisaniem umowy należy zweryfikować nasze dane oraz pracodawcy. Błędy mogą skutkować nieważnością kontraktu.

Niezwykle istotne jest także to, by dokument określał rodzaj pełnionej pracy oraz termin, w jakim umowa jest ważna. Jest to istotne w przypadku umowy na czas określony, w której powinny znajdować się konkretne terminy jej obowiązywania. Niejasności z tym związane oraz niejasne określenie stron zawierających umowę skutkuje uznaniem takiego dokumentu za nieważny.

Inne zapisy wymagające weryfikacji

Na co zwracać uwagę przy podpisaniu umowy o pracę oprócz wymienionych wyżej informacji? Duże znaczenie ma także data zawarcia umowy oraz termin rozpoczęcia realizacji określonych zadań. Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, że jest to ten sam dzień, jednak zdarzają się sprawy, kiedy pierwszy dzień w nowym miejscu pracy nie pokrywa się z terminem podpisania kontraktu. Najważniejsze jest jednak to, że umowa musi być zawarta przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków.

Wśród istotnych informacji można wyróżnić miejsce wykonywanej pracy, wysokość wynagrodzenia wraz ze wskazaniem wysokości poszczególnych jej składników, wymiar czasu pracy oraz miejsce jej wykonywania.

Istotne jest także to, aby wszelkie zapisy znajdujące się w umowie były zgodne z ustaleniami z rozmowy kwalifikacyjnej. Gdy mamy wątpliwości co do ostatecznej formy dokumentów lub zauważamy brak istotnych z naszej perspektywy zapisów bez wahania możemy poprosić pracodawcę o wyjaśnienia. Jeżeli i one nie przynoszą skutku mamy prawo do skierowania prośby o czas do namysłu i udanie się do adwokata. Podczas porady prawnej adwokat nie tylko rozjaśni nasze wątpliwości, ale także poinformuje, jakie skutki mogą nieść za sobą poszczególne punkty. Bardzo istotne jest to, że pracownik ma prawo nie podpisać dokumentu, jeśli nie zgodzi się z zapisami w nim zastosowanymi.


Szukaj adwokata