W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na wspólne życie bez zawierania związku małżeńskiego. Osoby pozostające w konkubinacie – czyli w praktyce żyjące jak małżeństwo, ale bez legalnego węzła – powinny zadbać o swoje prawa, które w innym przypadku byłyby określone wraz z prawnym sformalizowaniem związku ślubem. W określeniu, jakie kroki prawne powinni podjąć konkubenci, aby mądrze ułożyć swoje sprawy, pomoże doświadczony adwokat.

Małżonków obowiązują stosunkowo jasno określone zasady związane na przykład z dziedziczeniem, wspólnością majątkową (chyba że małżonkowie zdecydują się na intercyzę), czy nawet taką kwestią, jak otrzymanie w szpitalu informacji o stanie zdrowia małżonka. Z konkubinatem jest ten problem, że instytucja ta nie jest regulowana prawnie, co ma niebagatelne znaczenie w wielu życiowych kwestiach.

Wspólne życie bez małżeństwa w świetle prawa

Zawarcie małżeństwa to poważna decyzja, z którą wiążą się różne konsekwencje, ale i ułatwienia oraz przywileje. Osoby decydujące się na życie w konkubinacie mają zgoła inną sytuację i muszą wziąć pod uwagę istotne czynniki. W tym:

  • Jak napisać oświadczenia, które upoważnią drugiego konkubenta do załatwienia za nas urzędowych spraw?
  • Jakie dokumenty powinniśmy gromadzić i jak dokumentować inwestycje, żyjąc w konkubinacie?
  • W jaki sposób, jako były konkubent, mam precyzować żądania wobec drugiego konkubenta, jeśli na przykład wspólnie budowaliśmy biznes?

Jak w wielu innych kwestiach natury prawnej, i tu mamy wybór wyławiania tych przepisów, które są dla nas ważne i samodzielnej ich interpretacji. Takie działanie zawsze jednak niesie ryzyko popełnienia błędu, opacznego zrozumienia praw i obowiązków lub niewychwycenia niuansów, które mogą zaważyć na całej sprawie – a które jest w stanie wychwycić adwokat.

Prawne wyzwania dla konkubentów

Podkreślmy to: konkubenci powinni zadbać o swoje prawa na jak najwcześniejszym etapie, by zabezpieczyć wspólną przyszłość i uniknąć wielu komplikacji (w tym dochodzenia praw na ścieżce sądowej). Szczególnie dotyczy to kwestii finansowych: gromadzenia wspólnego majątku, inwestowania w mieszkanie czy w biznes oraz zabezpieczenia spadku.

Na wskazane wyżej, a także inne trudne kwestie związane z prowadzeniem wspólnego życia bez wchodzenia w formalny związek małżeński odpowie adwokat, informując Was o prawach i obowiązkach oraz udzielając porad dostosowanych do sytuacji.


Szukaj adwokata