W myśl ustaw regulujących działanie podmiotów z branży turystycznej, podróżnym przysługuje szereg roszczeń wobec organizatora, który nie wywiązał się z zawartej umowy. Przedsiębiorstwo, które organizuje na przykład przeloty i zakwaterowanie, ma szereg ustawowych obowiązków wobec klientów. Choć wciąż niewielu turystów zdaje sobie z tego sprawę, niespełnienie tych obowiązków może być podstawą do żądania odszkodowania.

Miało być pięknie, wyszło tak sobie. Hotel miał mieć klimatyzację – i miał, tyle że akurat u nas ona nie działała. Większość atrakcji rzeczywiście się odbyła, ale akurat ta jedna, na której nam zależało, została odwołana, bo nawalił miejscowy przewoźnik. A biuro turystyczne w Polsce nie poinformowało, czym na miejscu dojedziemy z lotniska do oddalonego o 50 km hotelu – i okazało się, że transportuje nas zdezelowany autobus, który tę trasę pokonuje w dwie godziny.

Co teraz? Czy to już sytuacja, w związku z którą mogę mieć roszczenia wobec firmy? Do kogo się zgłosić?

Obowiązki operatorów turystycznych wobec klientów

Część osób w takiej sytuacji pomyśli: „no cóż, trudno, takie rzeczy się zdarzają” i pogodzi się z tym, że nie wszystko na wakacjach było takie, jak się spodziewali.

Tymczasem warto pamiętać o niezwykle ważnej rzeczy: operator ma obowiązek wywiązać się z zawartych w umowie postanowień, a klienta dokładnie poinformować o wielu kwestiach jeszcze przed jej zawarciem. Między innymi:

  • O cenie (z uwzględnieniem dodatkowych opłat i podatków),
  • Czym i jak dojedzie na miejsce,
  • Jakie będą warunki zakwaterowania,
  • Co przysługuje klientowi w razie, gdyby warunki nie były spełnione.
Operator turystyczny ma wobec klienta szereg obowiązków

To tylko kilka przykładowych informacji, jakie przedsiębiorstwo zobowiązane jest udzielić klientowi przed zawarciem umowy. Lista jest dłuższa, a pełny jej zakres reguluje ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 r.

Nieudane wakacje – sprawa dla adwokata?

Czy warto iść do adwokata, kiedy podejrzewamy, że biuro turystyczne nie dotrzymało postanowień wynikających z umowy lub nie dopełniło obowiązku informacyjnego? Jak najbardziej! W wielu przypadkach możliwe będzie uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów.

Wiele zależy od interpretacji przepisów oraz postanowień zawartych w umowie. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego klient powinien zapytać adwokata, czy jego ocena sytuacji jest prawidłowa, jakie roszczenie mu przysługuje oraz jak się zachować, aby było możliwe dochodzenie tych roszczeń.


Szukaj adwokata