W kancelariach adwokackich niezwykle rzadko zjawiają się młodzi ludzie, którzy przed zawarciem związku małżeńskiego pytają o małżeński ustrój majątkowy – o to, jakie przepisy będą ich obowiązywały i jak właściwie ma ten ustrój wyglądać. Tymczasem, w tych samych kancelariach, każdego roku prowadzonych jest wiele spraw rozwodowych, a przedmiotem znacznej części z nich są właśnie kwestie majątkowe między obojgiem małżonków.

Większość z nas żyje w przekonaniu, że póki jest między nami dobrze, mamy plany na przyszłość, a uczucie kwitnie – to zasadniczo nie ma się czym przejmować. Choć teraźniejszość rzeczywiście może nie nastręczać trudności, trzeba spojrzeć szerzej. Co będzie z nami za lat 5 czy 10? Co, jeśli jednak coś pójdzie nie tak i każde z nas postanowi iść dalej własną drogą?

Cóż, w najgorszym przypadku się rozwiedziemy.

– powie większość małżonków. Tyle tylko, że po prostu się rozejść jest stosunkowo łatwo, trudnej natomiast uregulować sprawy majątkowe, które czasem mogą ciągnąć się za małżonkami jeszcze wiele lat po rozwodzie.

Prawa i obowiązki w małżeństwie

Warto mieć na uwadze pewien prosty fakt, który wielu osobom umyka: małżeństwo to nie tylko symboliczne zobowiązanie między dwojgiem ludzi – to również regulowana prawnie instytucja. Małżonków zaś obowiązują szczególne prawa i obowiązki.

Małżeństwo to również regulowana prawnie instytucja

Dlatego też przed podjęciem decyzji o zawarciu związku małżeńskiego dobrze jest skonsultować się z adwokatem, by sprawdzić swoje prawa, obowiązki i wynikające z nich możliwości. Nie po to, by wiedza ta służyła jako oręż i argument w ewentualnych kłótniach. Nie to jest intencją. Chodzi o to, by w przyszłości uniknąć kłopotów i nieporozumień, które mogłyby przez wiele miesięcy i lat zatruwać nam życie.

Sprawy majątkowe a małżeństwo. W czym może pomóc adwokat?

W trakcie współpracy z prawnikiem zyskujemy cenną wiedzę prawną. Prawa i obowiązki, które dotyczą obojga małżonków, stają się bardziej zrozumiałe. Po dokładnym rozpoznaniu sytuacji, adwokat jest również w stanie udzielić skrojonych na miarę porad.

Informacje oraz porady mogą dotyczyć takich kwestii, jak:

  • Jakie inne rodzaje intercyzy istnieją, poza wspólnością i rozdzielnością majątkową?
  • Który z rodzajów intercyzy będzie dla nas najbardziej odpowiedni, biorąc pod uwagę nasza sytuację majątkową?
  • Jak inaczej możemy uregulować stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa?
  • Jakie mogą być długofalowe konsekwencje podejmowanych dziś decyzji majątkowych?
  • Jaki, w świetle prawa, będzie skutek zawarcia małżeństwa?

Odpowiedzi na te i inne kwestie można doszukiwać się we właściwych przepisach prawnych. Należy jednak mieć na uwadze, że interpretacja przepisów nie jest łatwym zadaniem, a w świecie prawa decydujące często okazują się niuanse. Dlatego zadanie to należy powierzyć adwokatowi, ekspertowi w dziedzinie prawa.


Szukaj adwokata